Matematika

Mavzular

O'nli kasrlarni ko'paytirish
Mavzu: O’nli kasrlarni ko’paytirish

2.1. Kvadratik funksiya: ildiz bu nima va uni qanday topish kerak?
Mavzu: 2.1. Kvadratik funksiya: ildiz bu nima va uni qanday topish kerak?

2.2. To'liq kvadrat formulasi
Mavzu: 2.2. To’liq kvadrat formulasi

2.3. Kvadratik Funksiyaning To'liq Kvadrat Formasi
Mavzu: 2.3. Kvadratik Funksiyaning To’liq Kvadrat Formasi

2.4. Kvadratik funksiya Grafiki
Mavzu: 2.4. Kvadratik funksiya Grafiki

2.5. Optimallashtirish: kvadrat funksiyalarning maks va min qiymatlari.
Mavzu: 2.5. Optimallashtirish: kvadrat funksiyalarning maks va min qiymatlari.

Limit haqida umumiy ma'lumot
Mavzu: Limit haqida umumiy ma’lumot

Limit: noaniqlik ko'rinishi
Mavzu: Limit noaniqlik ko’rinishi

Limit: ajoyib limitlar
Mavzu: Ajoyib limitlar

Limit: lopital qoidasi
Mavzu: Limitlar lopital qoidasi